10.6.1840

Sender

Johann Mohr

Sender’s Location

København

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af kvitteringen.

Abstract

Mohr acknowledges receipt of payment for two paintings, Winter Landscape from Bordesholm, B274, and Landscape from Ischldorf, Bavaria, which are still in Thorvaldsen’s collection, B275.

Document

Zwei Landschaften die eine vorstellend eine Winterpartie in Holstein bei BordesholmI daß andere eine Gegend am ChiemseeII im Beirischem vorgebürge welche der Herr ConferentsrathIII Torwalzen für den Preis von einhundert und 40 SpetziesIV angekauft und selbige Summe mir eingehändigt welches ich hiemit bescheinige

Kopenhagen den 10ten. Juny
1840
J Mohr

General Comment

Kvitteringen dokumenterer Thorvaldsens køb af to af Mohrs malerier, hhv. Vinterlandskab ved Bordesholm, B274, og Landskab ved Ischldorf i Bayern, der stadig findes i Thorvaldsens malerisamling, B275. De var begge udstillet på Charlottenborgudstillingen i 1840, jf. Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker, op. cit.

Archival Reference

gmI, nr. 43

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Works

B274 Vinterlandskab ved Bordesholm, 1840, inv.nr. B274
B275 Landskab ved Ischldorf i Bayern, 1840, inv.nr. B275

Commentaries

  1. Dvs. maleriet Vinterlandskab ved Bordesholm, der stadig findes i Thorvaldsens malerisamling, B274.

  2. Dvs. maleriet Landskab ved Ischldorf i Bayern, der stadig findes i Thorvaldsens malerisamling, B275.

  3. Thorvaldsen blev udnævnt til konferensråd den 10.9.1838, jf. også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

  4. Mohr har øjensynligt opgivet prisen i specier efter den gamle møntenhed (dvs. før møntkollapset i 1813) og mener rigsdaler specie, jf. referenceartiklen Møntenheder og kvittering af tidligst 25.4. og senest 9.9.1839, hvor et lignende tilfælde gør sig gældende. 40 rigsdaler specier svarede til 80 rigsbankdaler. Sølvindholdet var halveret i de nye rigsbankdaler ift. de ældre rigsdaler specier.

Last updated 01.08.2016