After 26.3.1828

Sender

Ditlev Martens

Sender’s Location

Rom

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Abstract

Martens’ receipt for 100 scudi from Thorvaldsen for a painting for Prince Frederik (7.).

Document

100 Skudi
Ad jeg har imodtaget af Etadsraad v[o]n Thorwaldsen 100 Skudi for det Maler[i]I, for Prinz Frideric ChristienII beviedner her[ved]

D Martens

og quitere also for same af 200 SkudiIII fore det bestellte werke –

Archival Reference

gmI, nr. 36

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Martens’ maleri er p.t. ikke identificeret.

  2. Prins Frederik, fra 1848 Kong Frederik 7., var på dannelsesrejse i 1828 og blev i Rom vejledt af Thorvaldsen ift. kunstkøb. Som det fremgår af kvitteringen, lagde Thorvaldsen ud for hans køb af et værk af Martens. Udlæg for kongefamilien var ikke noget nyt for Thorvaldsen, se hertil Nanna Kronberg Frederiksens artikel Christian 8.s lån hos Thorvaldsen.

  3. Det lader til, at de 100 scudi, som Martens kvitterer for, var et afdrag på maleriets samlede pris på i alt 200 scudi.

Last updated 13.05.2016