14.6.1817

Sender

Caroline von Humboldt

Sender’s Location

Rom

Recipient

Wilhelm von Humboldt

Dating based on

Dateringen fremgår af bogen, hvori brevene er trykt.

Abstract

In the afternoon, Caroline von Humboldt is to view the Aeginetes together with Thorvaldsen.

Document

[...]

Heute Morgen bin ich nicht ausgegangen, den Nachmittag werde ich die Äginetischen StatuenI mit Thorwaldsen sehen.

General Comment

Uddraget er afskrevet efter Wilhelm og Caroline von Humboldts breve, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Thorvaldsen restaurerede en række gavlskulpturer fra Aphaia-templet på den græske ø Ægina for Ludwig (1.) af Bayern fra sommeren 1816 til sommeren 1817. Som det fremgår af Caroline von Humboldts brev til sin mand af 16.6.1817, var det det næsten-færdige resultat, hun besigtigede sammen med Thorvaldsen denne juni-eftermiddag: “Die meisten sind vollendet”. Af brevet af 16.6.1817 fremgår det også, at Ægineterne blev restaureret i et værksted nær Piazza del Popolo (Via del Corso). Se hertil oversigtsartiklen Thorvaldsens værksteder.

Last updated 23.10.2018