19.3.1843

Sender

H.C. Andersen

Recipient

H.C. Andersen

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

Abstract

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Document

[...] Alexander Dumas talte om Thorvaldsen, som han havde besøgtI i Rom, gav mig Kort til Vernet talte om Lizts og Thalsberg, den sidste satte han høiest. — [...]

General Comment

Uddraget er afskrevet efter H.C. Andersens Dagbøger, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Persons

Commentaries

  1. [Redaktørens note til teksten:]
    Se evt. kronologien.

Last updated 12.06.2017