18.3.1834

Sender

H.C. Andersen

Recipient

H.C. Andersen

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

Abstract

The architect Benjamin Schlick has maligned Thorvaldsen, his meanness, and his way of treating younger artists.

Document

[...] SchlickI var temmelig stræng mod Thorvaldsen og bebreidede ham Gjerrighed og stor Misundelse, Tilsidesætelse af yngre Kunstnere, FreundII, BissenIII &. Hørte Musik paa piazza reale om Aftenen, løb forgjæves tre Gange til Schlick; ingen hjemme. [...]

General Comment

Uddraget er afskrevet efter H.C. Andersens Dagbøger, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Dvs. den dansk-tyske arkitekt og maler Benjamin Schlick.

  2. Dvs. den danske billedhugger og Thorvaldsen-elev Hermann Ernst Freund.

  3. Dvs. den danske billedhugger og Thorvaldsen-elev H.W. Bissen.

Last updated 21.02.2020