5.12.1833

Sender

H.C. Andersen

Sender’s Location

Rom

Recipient

H.C. Andersen

Recipient’s Location

Rom

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

Abstract

Andersen has been given a theatre ticket by Thorvaldsen and has been running around in vain, trying to find out where the performance is.

Document

[...] Slet Veir. Ingen Breve. Løb med Billietten, Thorvaldsen gav mig til ArcadienI, først til Palazzo del PatriziiII der viiste / man mig til Capitoliet, herfra til Palazzo del Trevi, nu til Quirinalet, fortvivlet søgte jeg nu Th: for at faae at vide hvor det var, men han var ude, der stod jeg nu med Billetten.

General Comment

Uddraget er afskrevet efter H.C. Andersens Dagbøger, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Hvilken forestilling, der her refereres til, er p.t. uafklaret.

  2. Dvs. Palazzo Patrizi, Piazza San Luigi dei Francesi, Rom.

Last updated 04.11.2016