21.10.1833

Sender

H.C. Andersen

Sender’s Location

Rom

Recipient

H.C. Andersen

Recipient’s Location

Rom

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

Abstract

Andersen has visited Christen Christensen, who is working on a portrait of Thorvaldsen, and in Albert Küchler’s studio he has seen a painting that he liked very much.

Document

[...] Idag har jeg seet ChristenssenI Arbeide paa ThorvaldsenII og hos KücklerIII et smuk Stykke, en romersk SceneIV. – [...]

Oversættelse af dokument

[…] Today I have seen Christenssen work on Thorvaldsen and at Kückler’s house a beautiful piece, a Roman Scene. – […]

[Translated by Karen Husum]

General Comment

Uddraget er afskrevet efter H.C. Andersens Dagbøger, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.


Portrættet af Thorvaldsen er p.t. ikke identificeret.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Dvs. efter al sandsynlighed billedhuggeren og medaljøren Christen Christensen, der bl.a. var i Rom under sin store udlandsrejse 1831-1834. Han var blevet anbefalet Thorvaldsen af Christian (8.) i brev af 12.12.1831.

  2. Dette portræt af Thorvaldsen, for sådan må notatet forstås, kendes p.t. ikke. Det vides heller ikke, om der var tale om en buste eller en medalje. (Christensen udstillede angiveligt en buste samme år på Kunstakademiets udstilling, jf. notits af 31.3.1834 – 1.4.1834 : Chr. Christensen Buste af Historiemaler A. Küchler og Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker, København 1834, kat.nr. 249.)
    Først 1836 påbegyndte Christensen med sikkerhed, jf. notits af 17.12.1836, en medalje af Thorvaldsen i anledning af billedhuggerens værkers ankomst til Danmark. Se hertil også Nysø160, Christensens biografi og Thorvaldsen-medaljerne F13, F14, F137 og F138.

  3. Dvs. den danske maler Albert Küchler, der, stort set uden afbrydelser, var bosat i Rom fra 1830 til sin død i 1886.

  4. Muligvis maleriet En romersk gadescene, fra 1833, olie på lærred, 60,5×51 cm. Værket befinder sig i dag på Statens Museum for Kunst, inv.nr. KMS3317.

Last updated 05.01.2018