12.3.1834

Sender

H.C. Andersen

Sender’s Location

Rom

Recipient

H.C. Andersen

Recipient’s Location

Rom

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

Abstract

Andersen describes the contrast between Schlick’s and Thorvaldsen’s appearance and habits.

Document

[...] Besøgte Arcitekten SchlickI der boer elegant i colonette ST Lucia; han var phantastisk klædt i skotsk Tøi til Støvletter og Knæbuxer, hvide Silkestrømper og blaa Atlaskes Trøi med Qvaster. Han fortalte meget om sine Arbeider, de Ordner og Daaser han havde faaet, om Dyrheden at leve, da man maatte gjøre Figur. (Hvor forskjellig fra ThorwaldsenII)! [...]

General Comment

Uddraget er afskrevet efter H.C. Andersens Dagbøger, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.


Se også indførslen i H.C. Andersens dagbog 10.10.1833, hvor modsætningen mellem de to kunstnere beskrives første gang af Andersen.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Dvs. den dansk-tyske arkitekt og maler Benjamin Schlick. Den almindelige mening om Schlick lader til at være enslydende – se hertil evt. C.F. Hansens brev af 17.9.1827, hvor kollegaen også omtales lidet flatterende.

  2. Se evt. hertil dokumenter tilknyttet emneordene Thorvaldsens beskedenhed og Karakteristikker af Thorvaldsens person.

Last updated 01.08.2016