12.8.1820

Sender

Redaktørerne ved Dagen

Sender’s Location

København

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af den avis, hvor teksten blev trykt.

Abstract

The newspaper reports that Thorvaldsen has left Copenhagen for Italy. Frederik 6. has presented him with a snuffbox.

Document

Danmarks Stolthed, Etatsraad Thorvaldsen, Ridder af Dannebrog, forlod i Gaar FædrelandetI og begav sig paa Rejsen til sit andet Hjem, det smilende Italien, Konstens Moderland. Hans Majestæt KongenII har skjænket vor berömte Landsmand en kortbar GulddaaseIII med Allerhöjsammes Portræt, rigt indfattet i store, skjönne Diamanter. Nationens bedste Ønsker ledsage den herlige Konstner. En venlig Genius bringe ham uskadt til “Romuli gamle Stad!IV

General Comment

Denne tekst blev trykt i avisen Dagen, Nr. 192, 12.8.1820. Teksten er dog her skrevet af efter Barfod, op. cit.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Persons

Works

N39 Snustobaksdåse med portræt af Frederik 6., 1820, inv.nr. N39

Commentaries

  1. Thorvaldsen forlod København 11.8.1820. “Fædrelandet” forlod han først 24.8.1820, da han sejlede fra Nysted på Lolland til Nordtyskland.

  2. Dvs. Frederik 6.

  3. Kongen gav 10.8.1820 en snustobaksdåse i afskedsgave. Som beskrevet var den smykket med regentens portræt omkranset af diamanter. Dåsen findes i dag på Thorvaldsens Museum, N39.

  4. Dvs. Rom, der efter sagnet blev grundlagt af Romulus.

Last updated 12.02.2018