12.4.1806

Sender

Arnold Wallick

Sender’s Location

Rom

Recipient

Christian 8.

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

Document

Rom, 12. april 1806.

...Gierne meldte jeg Dem noget nyt herfra; men alt er ved det gamle; nye Konstsager og Opdagelser hører man intet til; det eneste nye, vi seer, er franske Soldater. Rigtig nok har man begyndt paa at udgrave Kolosseet; men da man tillige har berøvet det alt pitoreskt, er det mere til Skade end til Gavn, om ikke for Antiquarerne, saa dog for Malerne. Der mangler blot, at man faldt paa den Idee at hvitte det, og dette er aldeles ikke umueligt. Af Triumphbuerne er Constantins og Septimius Severus’ udgravne og omgivne med en lille Muur. Canova’sI Theseus med Kentauerne er formet og er et fuldkomment Mesterværk, der henrykker enhver, der seer samme; saavidt jeg husker det, har jeg omtalt denne Gruppe i et af mine Breve til Deres kongelige Høihed.

De danske Konstnere ere alle beskieftigede. Thorvaldsen arbeider meget; den Agtelse, enhver Konstner yttrer, forsikrer ham om den Ære, enhver Dansk har at kalde ham sin Landsmand. Han har giort Udkast til en kolossaisk Gruppe til Marquis Tollonia; der er alt, hvad skiønt være kan. Den forestiller Mars og Venus, den skiønneste Mand og det skiønneste Fruentimmer; svarer Udførelsen til Esquisen, vil det ene være nok for at forevige hans Navn…

General Comment

Brevet er afskrevet fra Linvald & Fabritius, op. cit.

Other references

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Dvs. den italienske billedhugger Antonio Canova.

Last updated 21.01.2015