22.4.1818

Sender

Vincenz Rüttimann

Sender’s Location

Rom

Recipient

Karl Pfyffer von Altishofen

Recipient’s Location

Luzern

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Rüttimann reports that he has been in contact with Thorvaldsen regarding the monument in Lucerne to the fallen Swiss Guards, cf. Dying Lion (The Lucerne Lion) , A119. He expects to receive a sketch for the monument within two weeks.

Document

Rome le 22. avril 1818.

Mon cher Colonel,

Votre lettreI est arrivé à RomeII le 20. et je m’empresse à Vous temoigner, combien Vos Nouvelles m’ont fait plaisir et que je suis bien flatté de pouvoir Vous ètre utile iciIII, ainsi qu’a Votre Section : j’ai deja fait les Démarches necessaires sur ce que Vous me demandez : et dans L’Espace de 14. JoursIV j’espère pouvoir Vous envoie la Copie du Lion MortV ; une EsquiseVI.. Ou Vous parler d’arrangements qui seroient encor plus avantageux pour Notre MonumentVII.
[….]

: Vincent de Ruttimann

General Comment

Dette er det første kendte brev, der omhandler bestillingen af monumentet over faldne schweizergardister i Luzern, jf. Døende løve (Schweizerløven), A119.

Fra brevet er kun afskrevet de dele, der er relevante i forhold til Thorvaldsen og monumentet.

Archival Reference

Staatsarchiv Luzern PA 18/2 p. 526.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Persons

Works

A119 Døende løve (Schweizerløven), 1819, inv.nr. A119
C215 Døende løve (Schweizerløven), 1818, inv.nr. C215
C1127 Døende løve (Schweizerløven), 1818, inv.nr. C1127

Commentaries

 1. Dette brev fra Pfyffer von Altishofen til Rüttimann kendes p.t. ikke.

 2. Rüttimann opholdt sig marts-august 1818 i Rom i sin egenskab af gesandt for at forhandle med paven om kirkeretslige spørgsmål.

 3. I forbindelse med sit romerske ophold, havde Rüttimann på opfordring fra Pfyffer von Altishofen påtaget sig hvervet at overtale Thorvaldsen til at lave et udkast til et monument for de schweizergardister, der kæmpede for Ludvig 16. under de revolutionære styrkers storm på Tuilerierne i Paris 10. august 1792, jf. Døende løve (Schweizerløven), afstøbning A119.
  Monumentet skulle placeres på en klippevæg over en gammel stenbrudssø i en park i Luzern.
  Se referenceartiklen om bestillingen for mere herom.

 4. Der kom til at gå langt mere end blot 14 dage. Først 8.8.1818 kunne Rüttimann melde, at skitsen var færdig og i hans besiddelse, jf. brev af denne dato. Se referenceartiklen om bestillingen for mere herom.

 5. Opgaven var i udgangspunktet motivmæssigt bunden: Bestilleren Pfyffer von Altishofen ønskede en fremstilling af en død løve omgivet og nedtynget af ituslåede våben og beskyttende det schweiziske og det franske våbenskjold. Thorvaldsen insisterede efterfølgende på enkelte ændringer. Se referenceartiklen om bestillingen for mere herom.

 6. Dvs. en skitse til monumentet Døende løve (Schweizerløven), jf. afstøbning A119. Skitsen kendes p.t. ikke. En skitse, der befinder sig i Staatsarchiv Luzern (StAL, PA Liebenau, Nr. 15233/731, Fasz. b, laveret pennetegning 10×8,5 cm), er blevet fremhævet som den nævnte skitse af Thorvaldsen (jf. Felder, op. cit., p. 39, note 23), men det kan ikke være tilfældet, når man sammenligner især løvens udformning med de andre kendte skitser af løver fra Thorvaldsens hånd. Se hertil Døende løve (Schweizerløven), C215 og C1127, der begge med sikkerhed er Thorvaldsens skitser til monumentet. Se referenceartiklen om bestillingen af en døende løve for mere herom.

 7. Dvs. monumentet Døende løve (Schweizerløven), jf. A119.

Last updated 18.10.2014