24.6.1820

Sender

David Monrad

Sender’s Location

København

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Tilskrift: Højvelbaaren / Hr Etatsraad og Professor Thorwaldsen / Ridder af Dannebrogen pp.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Deres Højvelbaarnheds Nærværelse i Fædrenelandet har tilbagekaldt i Undertegnedes Erindring at afgangne Etatsraad Ridder West, som ved Døden afgik i Cassel den 6te Julii 1811 paa sin Hjemreise hertil fra Italien, har i sin sammesteds affattede sidste Villie, hvilken vi som Executorer bleve overdragne at fuldbyrde, disponeret i følgende Udtryk over nogle ham tilhørende Kunstsager:

”Jeg giver herved Kongen fire skjønne Stykker
Marmor, nemlig
Thorwaldsens collossalske Büste, bestemt til Akade-
miet;
Kajser TiberiiI do do af græsk Marmor;
et herligt Stykke af en Sarcophag, og
en deilig Favn.
som befinde sig i Rom hos Thorwaldsen.”

Ligesom vi derfor i fornævnte Egenskab have i sin Tid gjort underdanigst Indberetning om denne Disposition, saaledes skylde vi og umidddelbar at meddele Hr: Etatsraaden forestaaende Underretning om den Afdødes Bestemmelse af jndbemeldte [sic] Kunstværker, i det vi tillige bevidne Deres Høj-Velbaarnhed vor udmærkede Højagtelse og Ærbødighed. –

Kjøbenhavn den 24de Junii 1820.
Monrad Bojesen

[Foroven på første side med anden hånd:]
cferer tilskrevet Thorvaldsen og Freund

d. 2 Juny 1824

Archival Reference

Rigsarkivet, J.G. Adlers privatarkiv

Commentaries

  1. Antagelig ukendt kunstner: Augustus, 1701-1800, Statens Museum for Kunst, inv.nr. KMS5639, der tidligere blev anset for at være en antik marmorbuste af kejser Tiberius.

Last updated 12.12.2013