15.4.1826

Sender

Johan Gunder Adler

Sender’s Location

København

Information on sender

Sort laksegl med utydeligt aftryk.
Poststempler: DANEMARCK PAR HAMBOURG og ET[XXXXX]PA 18 Apr. og 4 MAGGIO

Recipient

Hermann Ernst Freund

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: A Monsieur / Monsieur Freund / Sculpteur de S.M. le Roi de / Danemarck / à / Rome / Attelier du Chev. Thorwaldsen / für Ital Grenze

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Kjobenhavn d: 15 April 1826

Kjæreste Freund

Jeg har i mit sidste tilskrevet Dem at jeg vilde beskjæftige med med at berigtige Hopfgartens Fordring og uagtet de Oplysninger jeg skulde have af Brøndsted endnu stedse fattes mig, vil jeg dog, efter H.K.H. Ønske, gjøre Ende paa Sagen. Hopfgartens Regning er paa 1380 Scudi. Prindsen finder at 200 Scudi er for meget for Mars ligesom ogsaa 150 er hoit ansat for Jason, især naar man betænker at Accorden egentlig var 100 Scudi for Stykket durch die BankI, hvorvel jeg nok erindrer, at der fra Hopfgartens Side blev betinget noget Tillæg for Gratierne, Mars og Jason; men det var ikke Meningen at han skulde have det Dobbelte. – Fremdeles har han beregnet 90 Scudi for Fodstykket til Gratierne; Prindsen mener at de 40 Scudi, som paa Deres Regning var anført for Porphyrblokken bør afgaae. Endeligen er han nogen Godtgiørelse skyldig for den skade, som Hyrdedrengen tog paa Reisen og som Emballagen var Aarsag i. –

Alle disse Omstændigheder og Betragtninger giøre at jeg ikke kan betale Hopfgartens Regning uafkortet, men jeg tror, at jeg har gjort ham et honet Tilbud i det jeg med Dagsposten har tilskrevet ham og foreslaaet at rabattere de 80 Scudi allene. Jeg haaber han tager derimod[?] [xxx] Jeg har derfor vedlagt mit Brev en Anviisning paa Torlonia stor 1300 Scudi. Jeg beder Dem hjelpe til at faa denne Sag afgiort og understøtte mit Forslag. –

Jeg har længe ingen Underretning faaet fra Dem og veed saa godt som Intet om Deres og Thorvaldsens seneste Arbeider. Skriv mig til og lad mig vide hvordan det gaar Dem og hvad De har i Sinde. Jeg er

Deres meget hengivne
Adler

Archival Reference

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Add. 257, 2º

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Durch die Bank er en tysk talemåde, der betyder uden undtagelse.

Last updated 08.04.2014