19.10.1811

Sender

Christian Daniel Rauch

Sender’s Location

Charlottenburg

Recipient

Caroline von Humboldt

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Rauch fortæller om Thorvaldsen, der har ombyttet nogle møbler.

Document

Charlottenburg 19. Oct. 11

Beste Gnädige Frau.

[…] Thorw. hat aber Möbellirung desselbenI an sich getauscht und [soll]
recht aller liebst izt eingerichtet seyn. Wer hat aber nun wohl die schönen Zimmer? […]

General Comment

Den præcise mening med uddraget er p.t. uklar.


Brevet er citeret fra Simson, op. cit. Kun de Thorvaldsen-relevante passager er medtaget.

Archival Reference

Schiller-Nationalmuseum, Deutsches Literaturarchiv in Marbach a. N., inv.nr. 75.1372/20

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Jutta von Simson (edit.): Caroline von Humboldt und Christian Daniel Rauch, ein Briefwechsel 1811-1828, Berlin 1999, p. 87-89.

Persons

Commentaries

  1. Muligvis er der tale om møbler fra maleren Christian Gottlieb Schicks romerske lejlighed, eftersom han havde måttet forlade byen tidligere samme år. Både Schick og billedhuggeren Rudolf Schadow er dog omtalt forud i det her citerede brev, og eftersom de begge havde forladt Rom, kan der være tale om begge.

Last updated 11.04.2020