30.12.1797

Sender

Carl Ludwig Fernow

Sender’s Location

Rom

Recipient

Johann Pohrt

Recipient’s Location

København

Dating based on

Dateringen fremgår af den bog, hvorfra dette brevuddrag stammer.

Abstract

Fernow has been on a week-long excursion in the country surrounding Rome with Thorvaldsen and others.

Document

[…]

Ich hätte Dir in voriger Woche geschriebenI, ich habe aber in Gesellschaft v. BielfeldsII, BuschsIII, eines dänischen Bildhauers, Nahmens Thorwaldsen u. des kl. RhodensIV eine Reise über Albano, Genzano, Velletri nach Cora, u. von da über Palästrina u. Tivoli nach Rom zurückV gemacht auf der wir 7 TageVI zugebracht haben.

[…]

General Comment

Dette er et brudstykke af et brev, som blev trykt i Fernow, op. cit. Afskriften stammer herfra.
Kun de Thorvaldsen-relevante dele citeres.


Brevpassagen beskriver en fodtur, der fandt sted sandsynligvis 18.12.1797 – 24.12.1797.
Et af turens kunstneriske højdepunkter var statuen af Minerva, fundet i Velletri 1797, i dag på Louvre i Paris. Fernow skrev 29.12.1797 artiklen: ‘Statue der Minerva zu Cori gefunden’, in: Der neue Teutsche Merkur, 1798, 1. Bd., p. 299-304.
Thorvaldsen havde en gipsafstøbning af statuens hoved i sin samling, L102.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Fernows senest (bevarede) brev stammer fra 9.12.1797, jf. Fernow, op. cit., p. 278, men han fik altså ikke sendt et nyt brev i “forrige uge” pga. den tur, han her omtaler.

  2. Von Bielfeld er p.t. ikke sikkert identificeret, men i forskellige kilder omtales en legationsråd Bielfeld i Rom på dette tidspunkt.
    Hans navn skal muligvis (også) staves Bilefeld.

  3. Dvs. den tyske billedhugger Johann Jürgen Busch.

  4. Dvs. den tyske maler Johann Martin von Rohden.

  5. De nævnte byer beskriver rejseruten fra Rom til Cori (ikke Cora) i sydøstlig retning; fra Cori via Palæstrina til Tivoli i nordlig retning; og til sidst fra Tivoli tilbage til Rom i vestlig retning. I alt ca. 140 km.

  6. Fernow skrev i dette brev fra lørdag d. 30.12.1797, at turen fandt sted i “forrige uge”, det vil antagelig sige fra mandag d. 18.12.1797 og syv dage frem til ca. 24.12.1797

Last updated 01.04.2020