1.3.1836

Sender

Marie Lehmann

Sender’s Location

Rom

Recipient

Marie Lehmann

Recipient’s Location

Rom

Dating based on

Dateringen er egentlig skrevet som Tirsdagen den 30de dvs. 30.2., men eftersom denne dato ikke findes, må det skyldes en fejl fra Marie Puggaards side. Tirsdagen faldt dette år på den 1.3.

Abstract

The painter Ferdinand Flor is to arrange tableaux for Thorvaldsen’s Roman birthday.

Document

Tirsdagen den 30de

[...] Nu sidder Md. PlahteI her og taler om at FlohrII skal stille TableauxIII her til Thorvaldsens Rommerske GeburtsdagIV […]

General Comment

Uddraget af Marie Puggaards romerske dagbøger 1835-1836 er her citeret efter Marianne Saabye, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Archival Reference

Privateje.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Madame Plahte er p.t. ikke identificeret og staveformen er usikker.

  2. Dvs. den tyske maler Ferdinand Flor.

    Hertil kommer Saabyes oprindelige note til Flor: Thorvaldsens »romerske fødselsdag« blev dette år holdt af Puggaards. Ferdinand Flor var kendt for sine evner som tableau-iscenesætter. Fr. Noach: Ein deutsches Künstlerleben in Rom, Deutsche Revue, juli 1904, Stuttgart-Leipzig, pp. 181-90.

  3. Dvs. en opstilling af mennesker og/eller rekvisitter, der skal gengive en særlig scene, stemning eller begivenhad, jf. Den Danske Ordbog

  4. Dvs. den 8.3., som Thorvaldsen fejrede som sin genfødsel og egentlige fødselsdag siden sin første ankomst til Rom denne dato 1797. Læs evt. mere i referenceartiklen Thorvaldsens romerske fødselsdag 8.3..

Last updated 22.10.2018