14.11.1835

Sender

Marie Lehmann

Sender’s Location

Rom

Recipient

Marie Lehmann

Recipient’s Location

Rom

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

Abstract

Marie Puggaard describes a merry pre-Christmas party for artists in Rome, where she tries to make pancakes, and Thorvaldsen dresses up in Bolette Puggaard’s clothes.

Document

Mandagen den 14de

I Gaar Søndagen sadde vi hjemme, da det var frygtelig koldt, og om Aftenen var vores Selskab meget større end Sædvanlig, CatelI Thorwaldsen og ReinhartII foruden en mængde andre, som ikke havde været her før vare her; jeg lavede Pandekager til dem, som jeg af Mangel paa andet maatte bage paa Laaget af en Kasserolle som ikke en Gang var fladt, og da jeg aldrig havde lavet Pandekager før, begyndte jeg at ælte dem for at det skulde blive jevnt, men saa blev det først rigtig galt, og efter langt Mas bleve de da endelig bedre. Da vi havde spiist begyndte alle de gamle Mennesker at lege Juul, og det var en Fornøielse at see den Iver hvormed Thorwaldsen sad og pyntede sig ud med ModersIII Kappe Schawler, og alt hvad han kunne finde paa til at ule sig ud med; kl. 1 skildtes vi først ad; og i Dag er det saa koldt at der ligger Snee paa TritonenIV og vi har ikke været ude uagtet at Veiret er klart, Moder sidder og maler Vandfaldet i TerniV som hun i Dag allerede har skrabet 4 Gange ud. Jeg sidder endnu og leer af Thorvaldsen med sin smukke ærværdige Haar Moders flagrende Kappe paa Spidsen af dem, en Cigar i Munden, og et Schawl om Hoften og da han siden meget nydelig omfavnede Moder, efter at være Dømt dertil.

General Comment

Uddraget af Marie Puggaards romerske dagbøger 1835-1836 er her citeret efter Marianne Saabye, op. cit.

Archival Reference

Privateje.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Dvs. den tyske maler Franz Ludwig Catel.

  2. Dvs. den tyske maler og raderer Johann Christian Reinhart.

  3. Dvs. den danske maler Bolette Puggaard.

  4. Dvs. fontænen på Piazza Barberini i Rom. Thorvaldsens værksteder og Puggaard-familiens lejlighed lå tæt på denne plads, jf. Bolette Puggaards biografi. Fontana del Tritone er udført af billedhuggeren Gian Lorenzo Bernini (1592-1680).

  5. Dette maleri er p.t. ikke identificeret.

Last updated 22.10.2018