2.9.1824

Sender

Wilhelm von Humboldt

Sender’s Location

Tegel

Recipient

Caroline von Humboldt

Recipient’s Location

Marienbad

Information on recipient

Modtagerstedet fremgår af Caroline von Humboldts breve til Wilhelm von Humboldt af fx 12.9.1824.

Dating based on

Dateringen fremgår af den bog, hvori brevet er trykt, jf. Sydow, op. cit.

Abstract

Thing have become quiet at Schloss Tegel: The hall has been furnished, and Wilhelm is making the big room downstairs ready for him. He has put Thorvaldsen’s bust of Caroline there. Although it is not successful and fails to show her delicacy, her charm, and her depth, it still bears some likeness to her and may serve as an aid to the imagination. Tieck thinks that Rauch has insisted on Thorvaldsen’s name being engraved at the back of the bust so that no one would think that he was the one who had made a bust with such exaggerated hair ornaments.

Document

Es fängt jetzt etwas ruhiger im HauseI zu werden, liebe LiII, der Saal ist eingerichtet und wird nun schon rein gemacht. Ebenso die groβe Stube unten, wo ich wohnen werde. In diese habe ich auch Deine Büste gestellt.III Sie ist freilich ganz anders als sie sein sollte und hat nichts von dem Zarten und Lieblichen, kaum einen leisen Schein des Tiefen Deines Gesichtes, was im Schickschen BildeIV *)V, dem es auch an Grazie mangelt, doch sehr schön ausgedrückt ist. Aber eine Ähnlichkeit liegt immer darin, und ich habe sie in Rom immer in meiner Stube gehabt. Es gewährt doch der Phantasie einen Anhalt. RauchVI hat nicht geruht, bis Thorwaldsens Name ihr hinten eingegraben worden ist. TieckVII gibt ihm Schuld, daβ das nur aus Furcht sei, daβ man glauben könnte, er habe den übergroβen Haarschmuck gemacht. Sonst stehen, aber an ganz verschiedenen Wänden, in meiner Stube die vier TorseVIII.

[...]

General Comment

Uddraget er afskrevet efter Wilhelm og Caroline von Humboldts breve, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Persons

Commentaries

 1. Dvs. Schloss Tegel ved Berlin, Humboldt’ernes familiesæde.

 2. Wilhelms kælenavn for Caroline.

 3. Caroline von Humboldt blev portrætteret af Thorvaldsen i 1805 og 1818, og i hvert fald et marmoreksemplar af 1805-busten befandt sig indtil 1945 på familiesædet Schloss Tegel ved Berlin, mens 1818-bustens skæbne er anderledes uvis.

  Det er muligt, at Humboldts placering af den i brevet omtalte portrætbuste af Caroline von Humboldt i “Den store stue nedenunder” fremgår af et maleri af en ubekendt maler fra o. 1830.


  Ubekendt: Wilhelm von Humboldt på Schloss Tegel

  Ubekendt: Wilhelm von Humboldt på Schloss Tegel. Olie på lærred, cirka 1830. Freies Deutsches Hochstift/Frankfurter Goethe-Museum mit Goethe-Haus, Frankfurt am Main. Fotoet er scannet fra Maisak og Kölsch, op. cit.


  Maleriet forestiller Wilhelm von Humboldt i sit arbejdsværelse på Schloss Tegel. Dette rum må være lig med “den store stue” i Tegels stueetage, der netop også tjente som arbejdsværelse og også i dag er udstyret med skrivebord.

  Den gengivne buste t.h. på maleriet kunne oplagt være Thorvaldsens portræt af Caroline von Humboldt, dels fordi det ville være helt i tråd med genren at medtage Humboldts fraværende og nyligt afdøde hustru i portrættet på denne måde, dels fordi vi fra nærværende brev ved, at han placerede busten i sit arbejdsværelse.

  Omvendt er der noget, der ikke stemmer, for den gengivne buste er ikke i klar overensstemmelse med den portrætbuste, vi kender; bl.a. er frisuren langt mindre tung, men til gengæld udstyret med et pandebånd (med et ornament?), og også kæbepartiet er markant anderledes. Men fordi det er så oplagt, at der netop er tale om Thorvaldsens portræt af Caroline, giver maleriet stof til nye spørgsmål:

  Er der tale om, at maleren har “forskønnet” den buste, vi kender, eller er der snarere tale om, at det er den hidtil ukendte buste fra 1818, der er afbildet på maleriet? Et argument for det sidste kunne findes i nærværende brev, hvor Humboldt omtaler bustens “overdrevne hårpynt”. (1805-busten ser ud til, ud fra den sparsomme fotodokumentation af værket, kun at være udstyret med et enkelt hårbånd midt på hovedet).

 4. Den tyske maler Christian Gottlieb Schicks portrætmaleri af Caroline von Humboldt fra 1804.

 5. [Forfatterens note i den trykte tekst:]
  Vgl. Bd. III.

 6. Den tyske billedhugger Christian Daniel Rauch.

 7. Den tyske billedhugger Christian Friedrich Tieck.

 8. De fire omtalte torsoer blev sendt til Berlin umiddelbart før 17.2.1818.

Last updated 29.04.2020