4.3.1837

Sender

Jonas Collin

Sender’s Location

København

Recipient

Joseph Abrahamson

Recipient’s Location

Odense

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dag og måned fremgår af brevudkastet. Året må være 1837, da udkastet er et svar på brev af 28.2.1837.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

De ærede Herrers Interesse og Velvillie har bevist for Oprettelsen af et Mus. f. Th Arbeider, og Velvilien hvormed de uopfordret for af den herværende Forening have kommet dens Bestemmelse i Møde, har ikke kunde undgaa dens Opmærksomhed.
Jeg iler derfor paa dens Vegne, og i Anl. af DHerrer[s] med Haandpost videreskrevne[?] til mig af 28.f.M. at takke Dem for Deres kostelige Deeltagelse for en Sag, der her rundt temmelig af de fleste som i alt erkendes for at være et Nationalanliggende.
Af en Prøve som Pr. Høyen, i disse Dage har arbejdetI angl. dette Forehavende, vedlægges nogle Exempler.

4. marts.

General Comment

Dette hastigt nedfældede brevudkast er skrevet bag på brev af 28.2.1837 og er svar herpå.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 33f

Commentaries

  1. Dvs. har udarbejdet, frembragt, se betydning 3,1 af verbet arbejde i Ordbog over det danske Sprog.

Last updated 07.01.2013