10.3.1830

Sender

Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten

Sender’s Location

København

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Abstract

Thorvaldsen is in Munich, where, among other things, he has been fêted by 160 German artists at a cordial and merry party. Ludwig I has commissioned an equestrian statue from Thorvaldsen of Maximilian I, which is to be placed in Wittelsbacherplatz.

Document

Thorvaldsen.

Thorvaldsen er nu i MünchenI, og nyder i dette Tydsklands Athen al den Hylding, som skyldes hans verdensberømte Navn og Fortjenester. Et Antal af 160 derværende Kunstnere gav ham d. 19de Febr.II en Fest i den saakaldte Paradiishauge, som var særdeles smagfuldt arrangeret og oplivedes af den meest tvangfrie og hjertelige Glæde og Munterhed. I Salen, hvis Plafond af Kunstnerne var smykket med allegoriske Malerier og Arabesker, indtog han Hæderspladsen imellem Ridder CorneliusIII og Nestoren iblandt Bayerns Kunstnere, Professor EberhartIV. − D. 17de Febr.V var han indbuden til et Hofbal. − Hs. Majestæt Kongen af BayernVI har overdraget Thorvaldsen det Hverv at forfærdige en colossal Statue til HestVII af Maximilian den 1steVIII, der skal udføres i Erts og er bestemt at opstilles paa Wittelsbacher-Pladsen i München.

General Comment

Denne tekst udkom i Kjøbenhavns-Posten d. 10.3.1830, 4. årgang, no. 59.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1830, Kjøbenhavns-Posten 10.3.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Works

A128 Maximilian 1., 1833-1835, inv.nr. A128

Commentaries

  1. Jf. Thorvaldsen-kronologien 14.2.1830.

  2. Jf. Thorvaldsen-kronologien 19.2.1830.

  3. Den tyske maler Peter von Cornelius.

  4. Den tyske maler og billedhugger Konrad Eberhard.

  5. Thorvaldsen deltog i et hofbal 17.2.1830, som det fastslås her.

  6. Den tyske konge af Bayern Ludwig 1.

  7. Maximilian 1., jf. A128, Wittelsbacherplatz, München.

  8. Bayerns første kurfyrste Maximilian 1. (1573-1651).

Last updated 13.06.2020