12.3.1831

Sender

NN

Sender’s Location

Rom

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Dating based on

Dateringen fremgår af regnskabet.

Abstract

The commentary for this account is not available at the moment.

Document

Sabato 12. d.o

Carlesi =
Bardi =
Galleti –
Gianfredi –
Carluccio
Marini
6
6
6
5
6
6
al solito pezzo
– id –
– id –
– id –
al S. Giacomo
al S. Giovanni
~
~
~
~
~
~
7 20
7 20
6 ––
4 ––
3 ––
3 ––
Betti compreso un acconto
Ragazzo
 
 
Carbone cenice
Falco
Facchini
Ferrari
Due fascicoli di Penna
 
Ricevuto da Bardi
Resta
~
~
~
 
~
~
~
~
~
~
~
~
7 20
90
38 50I
 
85
07
2 30
1 66
60
43 98
1 ––
42 98

General Comment

Dette regnskab er en del af en regnskabssamling, der omfatter Thorvaldsens værkstedsregnskaber for perioden 1822-1831.
En oversigt over alle enkeltdokumenterne i regnskabssamlingen kan ses via emneordet Regnskab No. 1, 1822-1831.
En samlet oversigt over alle Thorvaldsens kendte værkstedsregnskaber findes i referenceartiklen Værkstedsregnskaber.

Archival Reference

Regnskab No. 1, 1831, nr. 160, p. 29b

Subjects

Commentaries

  1. Regnskabet er egentlig opstillet i to kolonner, men er af pladshensyn gengivet i en kolonne her, se faksimilen.
    Tallet 38.50 er egentlig gentaget i regnskabet, men kun gengivet én gang her.

Last updated 07.01.2013