8.4.1796

Sender

NN

Sender’s Location

København

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

København

Dating based on

Dateringen fremgår af stambogsindførslen.

Abstract

A greeting in Thorvaldsen’s album.

Document

Er ist ein Herzog im Bezirk des Gartens
Die Pÿramidenbäum wuchsen nur
So durch die Kunst: er Spottete des Wartens
Ihn Zog die Natur.   KarschinI
. . . . . . . . . .II

de:8/4 96

General Comment

Dette er en side fra Thorvaldsens stambog, N213. Teksten er et uddrag af et digt af den tyske forfatter Anna Louise Karsch, kaldet Karschin (1722-1791). Digtet synes at pege på, at den uidentificerede afsender var en kvinde, se kommentaren til Karschin.


Læs mere om Thorvaldsens stambog i referenceartiklen herom og se alle hilsener fra Thorvaldsens venner samlet under et.

Archival Reference

N213

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Commentaries

 1. Det citerede er et uddrag fra digterinden Anna Louisa Karschin (1722 -1791) digt Fürbitte wegen eines Nußbaums fra 1761. ‘Er’ referer således til træet ‘Der Baum’, som kvinden i digtet går i forbøn for. I digtets foregående verselinjer bebrejdes ejeren af træet sin hårdhed:


  Und du, ganz Menschenfreund, du willst die Hiebe


  Im hohen Baum? auf dessen Zweigen oft
  Ein Vogel singt, der lockend, seiner Liebe
  Befriedigung hofft?


  Das willst du nicht. Denn wann auf weichem Sitze
  Du wie ein Fürst, in selbst geschaffner Ruh
  Dich hier verbirgst, dann decket vor der Hitze
  Sein Schatten dich zu.


  Og efter stambogsuddraget følger digterindens erklæring om, at hun, såfremt træet bliver stående, vil hun være så fast i sin kærlighed som træets hårde kerne:


  So hart wie sie, soll gegen fremde Lüste
  Dein Mädchen seyn, für dich allein nur schön.
  Weyh ihr den Baum, und sag einst: du Geküßte!


  Dir ließ ich ihn stehn!


  Uddraget fra et så romantisk digt synes at antyde, at den anonymiserede afsender, der underskriver sig med ti prikker, må være en kvinde.

 2. Personen, der har indskrevet dette i Thorvaldsens stambog, har undertegnet sig med ti prikker.

Last updated 09.02.2015