Sandsynligvis 1840

Sender

Johann Nicolai Hammeleff

Sender’s Location

København

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

København

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af dedikationen, men hæftet, hvori teksten optræder, udkom i 1840. Det er derfor sandsynligt, at forfatteren fremsendte sin bog umiddelbart efter udgivelsen.

Abstract

A dedication to Thorvaldsen and an excerpt of a poem about Gutenberg.

Document

Danmarks største Kunstner
Billedhuggeren Albert Thorvaldsen!

––––

Du, som af Leret GutenbergI herligt gjenskabte:
Tag fra en Yngling en Sang om Gutenbergs Kunst!

J.N. Hammeleff

[i det trykte hæfte, p. 14, findes følgende passage om Thorvaldsens statue af Gutenberg:]
[…]
Ved Rhinens rankekrandste Vove,
I Mainz, i Kunstens Fødestad,
Dens Sønner, stolte som til Hove,
Om GutenbergII sig flokke glad.
Du Danmarks Thorvald, skjønt fremstilled,
Af leret formet nyt igjen,
Det aandigtstoreIII Guddomsbilled,
Som over Mængden skuer hen. –
Og Skarer jubled hamIV i møde
Som Lysets SkaberV ved sin Kunst,
Og Vivatraab for Kunsten løde
Med Bønner lydt om Himlens Gunst.
KartoverVI imod Himlens Buer
Høitideligt Te Deum sang;
Som Fredsapostler hvide Duer
Om Ham og over Jord sig svang.
 
[…]

General Comment

Dette er en håndskrevet dedikation i og et trykt tekststykke (i gråt) fra Hammeleffs hæfte: Gutenbergs Kunst. Et Digt, København 1840. Hæftet findes i Thorvaldsens bogsamling, M876,7.
Selve digtet handler ikke direkte om Thorvaldsens statue af Johann Gutenberg, A114, bortset fra den citerede passage. Digtet fremstiller trykkekunsten som et redskab for frihed og oplysning. En karakteristisk passage, p. 3, lyder fx:
Det tykke Fortidsmørke svinder
Hvor flittigt Trykkepressen gaae;
Oplysning nu liig Solen Veien finder
Til Slot og lave Vraa.

Archival Reference

M876,7

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Works

A114 Johann Gutenberg, 3.2.1834 - 28.6.1834, inv.nr. A114

Commentaries

  1. Dvs. Thorvaldsens statue af Johann Gutenberg, A114.

  2. Dvs. statuen af Gutenberg, jf. A114, som blev indviet ved en stor højtidelighed i Mainz 14.8.1837.

  3. Statuen er i kolossalstørrelse, men aandigtstore bruges her naturligvis ikke kun i bogstavelig betydning.

  4. Dvs. statuen af Gutenberg, ikke Thorvaldsen, som ikke var til stede i Mainz ved afsløringen af monumentet.

  5. Med metaforen lysets skaber hentyder Hammeleff til Gutenberg som oplysningens forløber.

  6. Kartover er små kanoner, se Ordbog over det danske Sprog.

Last updated 20.10.2014