7.2.1839

Sender

Jørgen Peter Frederik Wulff

Sender’s Location

København

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

Document

Til

THORVALDSEN

Den 7de Februar 1839.

Mel. Vi Sømænd gjør ei mange OrdI, etc.

Paa Dannerdrottens høie Fest,
blandt Danmarks brave Sønner,
vi hædre vil endnu en Giest,
hvis Adkomst Hver paaskiønner;
thi han er yndet, Danmark rundt,
af Kongen som af Folket.
Hvo kiender ei hans Konstner-Dont?
den er saa ofte tolket.

Den over Universet naaer,
vi den ei her udmaler;
Johannes GruppenII opreist staaer,
den frit til Alle taler;
dens Stemme lyder kraftfuld, stærk,
den lød ei blot i Ørken.
I Verden adspredt, mangt et Værk
forkynder Mester-Styrken.

Skiøndt Stenen blev, ved Meislens Kraft,
et Underværk fra Haanden,
har det et større Udspring havt:
Urkilden, det var Aanden;
den Aand, som lyser af Dit Blik,
som om Din Isse svæver,
som Du i Musetemplet fik,
til ypperst Rang Dig hæver.

Sand Storhed, det er Aandens Navn,
Begeistring om den freder;
Usynlige, i Skiønheds Favn,
Dig Gratierne leder;
O gid de end i mange Aar
I Dit Paulun maae bygge!
Du, som i Mandoms Kraften staaer,
vort Danmarks Pryd og Smykke!

P.F. Wulff.

General Comment

Denne sang er trykt på et ark og dateret 7.2.1839.

Archival Reference

M18,35 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1839)

Subjects

Persons

Works

A59 Johannes Døberen, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A59
A60 En ung mand, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A60
A67 En jæger, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A67
A61 En søn med sin far, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A61
A62 En mor med sit barn, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A62
A63 En gammel skriftklog, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A63
A64 En liggende dreng, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A64
A65 En dreng, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A65
A66 En farisæer, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A66
A68 To børn, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A68
A69 En mor med sin søn, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A69
A70 En hyrde, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A70

Commentaries

  1. Sangen Vi Sømænd gjør ei mange Ord var en datidens mest populære viser. Den hidrører fra den dansk-tyske læge og forfatter Johann Clemens Todes (1736-1806) skuespil Søofficererne (1782), hvor sangen synges i stykkets slutning – 5. akt, 21. scene.
    Selve melodien går dog endnu længere tilbage. Dens ophavsmand siges nu og da at være den franske komponist André Gretry (1841-1813), men sandsynligvis er der tale om en anonym vandremelodi, se Sten Høgel: ‘»- Saa levende Gienlyd -«. Knud Lyne Rahbek og musikken’, in: Musik & forskning, Bd. 20, 1994/95, p. 29.

  2. Thorvaldsens gavlskulptur med Johannes Døberens prædiken, A59-A70, placeret over hovedindgangen til Vor Frue Kirke, København.

Last updated 03.01.2019