Before 11.8.1820

Sender

Peter Theodor Schorn

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Dating based on

År og måned fremgår af dokumentet. Da Thorvaldsens afrejse fandt sted 11.8.1820, og da sangen omhandler afrejsen, må den være skrevet umiddelbart før denne dato.

Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

Document

Da
 
Thorvaldsen
 
forlod
 
Danmark.
 
August 1820.


Mel. Vil Du være stærk og fri.

Kjender Du den høie Lyst
For en Helt at gløde?
Slaaer for Hvad er Stort Dit Bryst,
Hjertet nu maa bløde!
Bort en Kunstens Heros gaaer,
Som er værd at hædre,
Som er værd at gløde for,
Som har danske Fædre!

Ak! maaskee for sidste Gang
Vi hans Aasyn skue!
Maa vor Barm ei være trang?
Maa vor Kind ei lue?
Dog vor lille Broderflok
Tør ham ikke standse;
Om den høie Kunstnerlok
Skal der flere Krandse!

Kunsten vinker ad sin Søn!
Vi Farvel maae sige;
Egens Krands og Bøgen grøn
Maa for Lauren vige.
Far da vel paa Land og Søe,
Søn af fælleds Moder
Aldrig skal den Tanke døe:
Thorvald er vor Broder!

P. Theod. Schorn.

General Comment

Denne sang er udkommet i et trykt hæfte. Den udkom også senere i Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn 26.9.1820.

Archival Reference

M18,10 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1820)

Subjects

Last updated 12.02.2018