2.11.1822

Sender

NN

Sender’s Location

København

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

Document

Konst-Efterretninger fra Rom.
(Af en Skrivelse fra en dansk Reisende.)

– – Thorvaldsen har ogsaa i Sinde at modellere noget af den nordiske Gudelære og han vil ligeledes selv udføre det i MarmorI. Hans mangfoldige Arbeider tillode ham ikke denne Gang at begynde derpaa. I forrige Aar fuldendte han Potowski’s Statue i Model. Den er saa stor som den belvederiske Apollo og er et af Thorvaldsens fortrinligste Arbeider. Medens han fuldførte den, anlagdes Apostlerne St. Petrus og St. Paulus af to af hans Skolarer og endtes derpaa af ham selv. Ligeledes blev Christus-Statuen anlagt af hans første Skolar og af Thor-valdsen selv fuldendt for fjorten Dage sidenII. Alle tre Figurer ere mesterlige og ville i sin Tid blive en herlig Prydelse for Danmark og for vor Frue Kirke. For nærværende Tid arbeider han paa at ende fem Figurer til denne Kirkes Fronton, hvilke vare modellerede af fem Skolarer. Der vare ikke mindre end ti Figurer paa eengang i Arbeide, hvoraf de fem første ere færdige. Det vigtigste og største Arbeide, som han nu beskiæftiger sig med, er Poniatowskis Ridder-Statue til Hest, saa stor som Marc-Aurel paa Capitolium; af Hestens Hoved er en Afstøbning paa Academiet. Af Thorvaldsens Marmor-Arbeider er adskilligt bleven færdigt og afsendt, saasom til Wien tre Figurer, til England hans Mercur og Hebe i disse Dage. Der er overmaade megen Virksomhed i hans Værksted. Af Buster ere en heel Deel blevne færdige og afsendte; de vigtigste ere: fem Buster af Keiseren af Rusland, Buster af Kronprindsen af Baiern, prinds Christian og Gemalinde (en Gang til Paris, en anden Gang staaer færdig til Danmark, og den tredie Gang er i Arbeide for Prindsen). Prindsesse Julianes og Prinds Philipsthals Buster har han modelleret.

General Comment

Denne artikel er trykt i Aftenbladet.

Archival Reference

M17,8 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1822)

Subjects

Persons

Works

A123 Monument over Józef Poniatowski, Ultimo 1826, inv.nr. A123
A82 Kristus, Antagelig november 1821 - Senest januar 1822, inv.nr. A82
A86 Peter, Antagelig 19.3.1821 - juni 1821, inv.nr. A86
A59 Johannes Døberen, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A59
A103 Paulus, Antagelig 19.3.1821 - juni 1821, inv.nr. A103
A5 Merkur som Argusdræber, Senest 17.10.1818, inv.nr. A5
A753 Christian (8.) Frederik, Antagelig 7.1.1821 - Antagelig 13.1.1821, inv.nr. A753
A201 Friedrich Wilhelm Carl Ludwig, Tidligst marts 1822 - Senest maj 1822, inv.nr. A201
A202 Juliane Sophie, 1822 - Senest 10.5.1825, inv.nr. A202
A37 Hebe, 1806 - februar 1807, inv.nr. A37
A754 Caroline Amalie, Tidligst 30.12.1820 - 1821, inv.nr. A754
A232 Ludwig (1.), Antagelig 1828, inv.nr. A232

Commentaries

  1. [Til teksten er her tilføjet følgende note:] Og dog har man her hjemme villet indbilde os, at Thorvaldsen omtrent var af samme Mening om den nordiske Mythologie som Konstacademiets Secretair paa Charlottenborg!!

  2. [Til teksten er her tilføjet følgende note:] Brevet er dateret 3die April indeværende Aar.

Last updated 18.12.2014