The Thorvaldsens Museum Archives

Back to V

Andrea Vaccà Berlinghieri

Teksten til denne biografi er under udarbejdelse.

Thorvaldsen modtog i 1827 en bestilling fra borgere i Pisa på et gravmonument for den dengang berømte og anerkendte øjenlæge Vaccà Berlinghieri. Monumentet blev udført efter Thorvaldsens tegninger, og han fremstillede selv relieffet Gravmæle over Vaccà Berlinghieri, A613, der forestiller en scene fra Tobits bog, kap. 11, i De apokryfe skrifter, hvor Tobias helbreder sin far Tobit for hans blindhed.
Thorvaldsen fremstillede også en portrætmedaljon af den afdøde ud fra et forlæg. Der findes ikke nogen gipsversion af medaljonen på Thorvaldsens Museum. Monumentet stod færdigt i marmor i 1829 og blev afsløret året efter på Campo Santo i Pisa, hvor det stadig kan ses.

Vaccà Berlinghieri publicerede adskillige lægevidenskabelige værker, bl.a. om kirurgi.


Værker på Thorvaldsens Museum

Se Vaccà Berlinghieri repræsenteret i Samlingerne.

References

  • Thiele III, p. 316-318, 337-340.
  • Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. II, p. 189-194.

Last updated 03.12.2014

Andrea Vaccà Berlinghieri #

Andrea Vaccà Berlinghieri

1772-1826 Italian Physician
Mentioned in33 Doc.