The Thorvaldsens Museum Archives

Back to S

Balthasar Schiøtt

Schiøtt var en bekendt af Thorvaldsens gode ven, C.F.F. Stanley. Schiøtt medvirkede til at få Gotskalk Thorvaldsen optaget på Vartov i 1805, se hans brev af 1.6.1805 til Stanley og referenceartikel herom.
Han var borgmester i København fra 1793.

References

  • Arne Sundbo: ‘Den første Haandværker i Borgernes Raad’, in: Historiske Meddelelser om København, VIII 1921-22, p. 499, note 1.

Last updated 07.01.2013

Balthasar Schiøtt

1743-1810 Danish Borgmester
To and from others1 Doc.
Mentioned in5 Doc.