The Thorvaldsens Museum Archives

Back to S

Henrik Scheel

Denne biografi er under udarbejdelse.

Scheel optræder i den thorvaldsenske sammenhæng, fordi han i egenskab af dansk konsul i Göteborg i 1843 anbefalede den svenske billedhugger Johan Peter Molin til Thorvaldsen.

Last updated 09.09.2017

Henrik Scheel

1797-1865 Danish Consul
To Thorvaldsen1 Doc.