The Thorvaldsens Museum Archives

Back to C

Desiderio Cesari

Denne biografi er under udarbejdelse.


Værker på Thorvaldsens Museum

Se Cesari repræsenteret i Samlingerne.

Last updated 04.11.2009

Desiderio Cesari

1792-1851 Italian Ciselør og billedhugger
From Thorvaldsen1 Doc.
To Thorvaldsen4 Doc.
Total5 Doc.

Mentioned in1 Doc.