The Thorvaldsens Museum Archives

Back to B

Friedrich Bluhme

Retshistorikeren Friedrich Bluhme befandt sig periodevis i Rom fra 1821-1823 for at studere romerretten. Bluhme mødte antagelig Thorvaldsen under sit sidste ophold i Rom fra 9.12.1822-6.5.1823, hvor han varetog betalingen for afstøbninger af to buster, selvportrætbusten Bertel Thorvaldsen (afstøbning A223) og Conrad Rantzau (originalmodel A211), på vegne af ægteparret Cecilia og Francesco Tantini. Ligeledes varetog han en bestilling på en afstøbning af samme selvportrætbuste på vegne af sin bror konsulen Carlo Grabau (1784-1863).

References

  • Friedrich Noack: Das Deutschtum in Rom, Berlin & Leipzig 1927, vol. II, p. 94.
  • Allgemeine Deutsche Biographie, Leipzig 1875-1912, vol. II, p. 734-737.

Last updated 17.12.2008

Friedrich Bluhme

Friedrich Bluhme (Blume) 1797-1874 German Jurist, historiker og professor
To Thorvaldsen1 Doc.

Mentioned in1 Doc.