Efter 1796

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Antagelig Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Antagelig Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Betalt til Baltasar for Blik Dase
og Papir sant andet med


Vask …......................................
Komedie Mask ….......................
Betalt midt Logie fra 10 Ja
til 10 April …..............................
og Spisning i 21 Dage ….............
givet, R[xx]al til Balts. ...............
og min Frokost B[ela] ................
7 til Medithin og Schioker ….......
Balberen …................................
8. Portofølje …...........................
Olje Papir og M[xx]t …...............
Mask ….....................................
Chiokolade [lim]ozel og
andet [mm] ..............................
Uldene Strømper …....................
17 Skræderen …........................
for min Lands m[æn]d til [xxxx]
22 Schiokolade min Maad [m] V
23 Vadsk …...............................
30 Madamin for Mad …..............
[Go]dt …...................................
Schokolade og Andet …..............
[xxxxxx]


 
9 Skudi
5

1
1

1


 

1
4
1


8
2
1
1 P
6
6
 

2
5

1
6
5
9
4
 
7
2


9
3

6
3
1 ß
4

 
8
 
 

Oversættelse af dokument

Paid to Baltasar for tin
and paper as well as other things with


Washing …..........................................
Comedy mask ….................................
paid my lodgings from January 10th
to April 10th ..................................
and meals for 21 days ….....................
given R[xx]al to Baltasar ….................
and my lunch B[ela] ..........................
7 to [Medithin and Schioker] ...............
The barber …....................................
8. Portfolio …....................................
Oil paper and m[xx]t …......................
Mask …............................................
Chokolate limozel[?] and
other things …..................................
Woollen stockings …..........................
17 the tailor ….................................
for my countrymen to [xxxx] .............
22 chocolate my food [m]v ….............
23 washing …..................................
30 Madamin for food ….....................
Good …...........................................
Chocolate and other things ….............
[xxxxxx]


 
9 Skudi
5

1
1

1


 

1
4
1


8
2
1
1 P
6
6
 

2
5

1
6
5
9
4
 
7
2


9
3

6
3
1 ß
4

 
8
 
 


[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

 

Arkivplacering

m35 IV, nr. 26

Sidst opdateret 29.08.2016