24.5.1844

Afsender

Adam Oehlenschläger

Afsendersted

København

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af digtet, men da det tydeligt omtaler Thorvaldsen i datid og indledes med et kors, så stammer det jo fra efter hans død 24.3.1844. Da det desuden vides, at en prolog af Oehlenschläger blev fremført ved mindefesten 24.5.1844, og da dette digts formål ellers ikke er kendt, er det sandsynligt at koble digtet på mindefesten i Studenterforeningen.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument


Albert Thorwaldsen.
Ham var Kunsten en Leg, læt som en Leeg,
”Læt som Kildernes Wæld Wandet udøste;
”Læt som Pigen paa Marken binder et Neeg
”Han – Kunstgaaderne læt, smilende løste;
”Men – dog Alvor saa dybt – dybt i hans Sind:
”Havde bygget sin stærkt hvælvede Bolig:
”Medens venlige Smil pryded Hans Kind,
”Selv ved Lidenskabs Præg, tænkende rolig!”

Generel kommentar

Dette digt er sandsynligvis identisk med det, der blev fremført som prolog ved Studenterforeningens mindefest for Thorvaldsen på Københavns Universitet 24.5.1844.

Arkivplacering

m35 III, nr. 4

Emneord

Sidst opdateret 06.12.2018