5.12.1842

Afsender

Sorø Akademi

Afsendersted

Sorø

Modtager

Søetaten

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Den med Fregatten Thetis ankomne, og paa Søe Etatens Proviantgaard hensatte Kasse, som indeholder Baron Holbergs Buste i Marmor, bestemt til Sorøe Academie, udbedes udlevert til Overbringeren heraf, Huusfester Henrich Jensen af Windelbrohuset, som, ifølge Ordre fra den Kongl. Direction for Universitetet og de lærde Skoler, er antaget til at transportere denne Kasse. –

Sorøe Academies Gods, Kasse og Regnskabsvæsens Inspectorat

d. 5te Decbr 1842

Vidensen

Arkivplacering

m34, nr. 51

Sidst opdateret 10.05.2011