Efter 1807

Afsender

NN

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Uden datering, men eftersom sangen omhandler Hebe, må den være fra efter 1807.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Hebe af Thorvaldson

    Sonnet.

Forsvundne Guddoms Møe i Marmor bunden
Din Nektarskaal i Rom du monne tage
Paanye, saa yndig som i Oldtidsdage,
Heel græsk, af Tidens Flitter uomvunden!

Vel hæver sig dit Tempel ei i Lunden;
Men hvor Du staaer, formaaer Du huld at drage
De svundne Guders høie Liv tilbage:
I Din Gienskaber er de andres funden!

O virk end mægtig: Sundhed, Kraft og Flamme,
Din Skaal paany i Hiertet ind ham gyde:
At nordisk Kraft mon’ Sydens Luft betvinge!
Og Mars hans stærke Gud, Du vække samme:
At ved din Side vældig han maae bryde
Sin skiøre Form og frem i Marmor springe!

K.

Arkivplacering

m33, nr. 11

Sidst opdateret 10.05.2011