18.7.1839

Afsender

Troels Smith

Afsendersted

Stege

Modtager

Adam Oehlenschläger, Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Stege

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af sangen.

Resumé

Kommentarerne til dette digt er under udarbejdelse.

Dokument


Til

Conferentsraad Thorvaldsen

og
Etatsraad Øhlenschlager
d: 18de Juli 1839 i Stege.
Mel: Kong Christian lægger ned sit Sværd


O! Kunstnerpar velkommen vær!
I Mestere foruden Lige!
Og Begge Konger i et Rige
Som ei af denne Verden er!
Hvo vil ei gierne følge Eder
Fra denne Verdens Herligheder
Til Eders Billedverden ind!

Ei høit mod Nord den Danske boer,
End mindre nær ved Sydens Lunde;
Men I har ført til Danmarks Sunde
Det skjønne Syd, det høie Nord.
Om Nordens Guder Sangen klinger,
Og Gratiens Hvide Marmorfinger
Paa Rom og Hellas peger hen!

Tak for hver Sang! Tak for hvert Syn!
Hil Dig, som Sjel i Marmor tryller!
Hil Dig, som Hjertet mægtigt hylder
Og tænder det med Sangens Lyn!
De Marmorguder evigunge,
De Sange paa den danske Tunge
Forjette Eder evigt Liv!


Troels Smith

Generel kommentar

Denne sang findes i Thorvaldsens arkiv i endnu et eksemplar.

Arkivplacering

m32, nr. 72

Emneord

Sidst opdateret 28.05.2018