1876

Afsender

Albert Thorvaldsen Wilckens

Afsendersted

København

Modtager

Th. Stein

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Proffessor Stein

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Proffessor Stein

[på kuverten er senere tilføjet med Carl Jacobsens hånd:]
Thorvaldsens Ring
Thorvaldsen, Eckersberg, Wilckens, Stein, Carl Jacobsen

Arkivplacering

m30A, nr. 97b

Sidst opdateret 13.05.2011