22.9.1815

Afsender

Christian 8.

Afsendersted

Sorgenfri

Modtager

C.F. Hansen

Modtagersted

Antagelig København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Hr Etatsraad og Directeur Hansen! Prof. Badens Ansøgning om Professoratet i Mythologien oversendes og er det bedst at samtlige Ansøgninger om denne Post omsendes i Portefeullen førend Academiet samles til Valg.
Indtil Mandagen d 2 Oct kunde nok alt have circuleret og været til mit Giennemsyn hvis en Forsamling paa den Dag kan finde Sted. Er det Dem belejligt saa ønskede jeg at tale med Dem i morgen Formidd. Kl 11 i mit Palais


Sorgenfri d 22 Sept 1815
velvilligst
Christian Frederik

Generel kommentar

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Arkivplacering

m30A, nr. 37

Sidst opdateret 11.01.2013