30.12.1814

Afsender

Christian 8.

Afsendersted

Augustenborg

Modtager

C.F. Hansen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Hr Etatsraad Hansen! Eftersom det synes at Hans Majestæts og min Hjemkomst, som tildeels afhænger af samme, endnu udsættes en Stund saa troer jeg ikke at alle Ansøgninger om Værelser eller andre academiske Anliggender, angaaende hvilke min Bestemmelse bør indhentes, bør hvile længere
Jeg beder Dem følgeligen at foranledige Academiets Indstillinger angaaaende de Gienstande der ej bør hvile, mig tilstillede her til Augustenborg; jeg skal da besvare dem.
Forvalteren og Informator Kongslev have atter meldt sig om Værelser[,] Forvalterens Pro Memoria vedlægges, vi indser troer jeg Nytten af at han havde Boelig paa Slottet –
En Ansøgning fra Cabotts Enke som medfølger bør i mine Tanker afslaaes –
Med Bekymring har jeg hørt at De skulde være upasselig. – Ugierne skulde jeg see Dem forlade Kiøbenhavn, men maae De endeligen paa kort Tid rejse til Holsten saa indret Dem paa at blive to Dage paa Augustenborg hvor vi da kan i Roelighed afhandle endeel Academiet vedkommende
Fundatsen og Reglementet tager De vel i saafald med samt en Afskrift af Resolutionen

Jeg forbliver Deres velvillige

Augustenb. d 30 Decbr 1814 Christian Frederik

Generel kommentar

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Arkivplacering

m30A, nr. 25

Sidst opdateret 11.01.2013