19.11.1843

Afsender

Peter Thestrup

Afsendersted

Stavreby

Afsenderinfo

Rødt laksegl med initialerne “PMOGT”.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Nysø

Modtagerinfo

Udskrift: Deres Høivelbaarenhed / Hr Conferentsraad Thorvaldsen / Storkors af Dannebrog og Dannebrogsmand / til[?] Nysoe.
Tilskrift: Deres Høivelbaarenhed / Hr Conferentsraad Thorvaldsen! / Storkors af Dannebrog og Dannebrogsmand!

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Deres Høivelbaarenhed!

Skjøndt jeg ikke har den Ære at være nøiere kjendt af Dem, ville De dog tillade mig herved at bringe Dem mit Hjertes Ønske for Deres Fremtids Dage. – Gud bevare Dem endnu i mange Aar og lade Dem med usvækket Aands og Legems Kraft længe fortsætte Deres skjønne og hæderlige Virksomhed og stedse nyde i Medborgeres uhyklede Agtelse og Kjerlighed Lønnen for Deres ædle Stræben. –
Da mine kirkelige Forretninger hindre mig i personlig at kunne bringe Deres Høivelbaarenhed min Lykønskning: tilgive De at jeg sender disse Linier og anbefalende mig til Deres høie Bevaagenhed: tegner jeg mig

med største Høiagtelse

Stavrebye 19.´Novbr 1843. Deres underdanige
Thestrup

Arkivplacering

m25 1843, nr. 51

Emneord

Sidst opdateret 10.05.2011