23.6.1831

Afsender

D. Claussen

Afsendersted

Messina

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: S.T / Herr Professor og Ridder Thorvaldsen. / Rom.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Herr Professor og Ridder Thorvaldsen i Rom.

Messina den 23de. Juny 1831.

Overbringeren af Nærværende er min intime Ven Herr J.O. Donner, anstilt i den danske Søeetat, der agter at retournere i sit Fædreneland og paa denne Reise vil opholde sig i kort Tid i Deres interessante og berømte Stad. Ieg tager mig derfor den Frihed at indføre dette værdige unge Menneske i Deres behagelige Bekjendtskab, og i det jeg tillige tillader mig at anbefale ham paa det Bedste, beder jeg Dem venligst at gjøre hans Ophold saa behageligt som mueligt.
Ieg vil stedse vide mig Dem forbunden for alt hvad De godhedsfuld udviser min Anbefalede til Gunst og i det jeg foreløbigen takker for enhver ham udviist Artighed, erklærer jeg mig stedse herved til Gjentjeneste og bringer Dem med min bedste Hilsen, Forsikkringen om min fuldkomne Høiagtelse og venskabelige Ærbødighed.

D. Claussen.

Arkivplacering

m16 1831, nr. 61

Sidst opdateret 10.05.2011