Efter 2.3.1839

Afsender

C.F. Wilckens

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Dateringsbegrundelse

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Fra den 10 Februvar til den 3 Marst


Adrese Avisen
Abotheget
Beletter
Salle
Skomageren
Vaagnen
et Brev
et Brev sent til Rom
et Brev
Melk fra den 10 til den 3
Tvebager
Haver Sope
Lyes
Rd.

5

1
11 Rd.

5 [tegn for mark]
1
2
1

2

4
1
5
2
3
1 [tegn for mark]
S
12

3

8
2
8
4
8
12


9 S

Kiøbenhavn den 3 Marst

Betaldt C. Wilckens

[På bagsiden, antagelig med Thorvaldsens hånd.]

1000 Rd.
50 Rd
22 Sp[xx]
2000 Rbd.
den 28 August 1843
Olsen 100 Rb[s/d]
Kolberg 150 R[d]
B[a]rup 150 Rb[d]
Formeren 300 R[x]
tilbage 2200 Rb[d]
Møler 300
Røbye 200
500
700 Rbd
600 Rbd
150
1050
S 50
oser 100
S –50
300
 
[Drejet 180o]
20 Rd

Arkivplacering

gmX, nr. 41

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Sidst opdateret 12.05.2011