1.4.1840

Afsender

Trykkefrihedsselskabet

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Hr. Conferentsraad Thorvaldsen
har som Medlem af den kjøbenhavnske Afdeling af Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug betalt Contingent for det første Halvaar, nemlig fra 1ste April til 1ste October 1840, samt Bidrag til Afdelingens Udgifter for det hele Aar fra samme Dato, i Alt med 7 Rigsbankmark, hvorfor qvitteres.

Kjøbenhavn d. 1 April 1840. Dirksen

Generel kommentar

De fortrykte dele af dette dokument er markeret med gråt.

Arkivplacering

gmIV, nr. 22

Sidst opdateret 10.05.2011