Efter 1800

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Udateret brevfragment, en dateringsbegrundelse er under udarbejdelse.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

[på forsiden:]

Il marmor pre [papiret mangler]
Bassorievo dell [papiret mangler]
Sig[no].rGrandi [papiret mangler]
Sig[nor] Alessio [papiret mangler]
E piu [papiret mangler]
li 16 a[gosto] [papiret mangler]
E più [papiret mangler]
li 23 [xxx] [papiret mangler]

[på bagsiden:]

[papiret mangler] nor per il
[papiret mangler] Piastre 30
[papiret mangler] [x] 26
[papiret mangler] n Siemme [?] 9
[papiret mangler] Sig[nor].e Molglio
[papiret mangler] Piaster 23 Pal. 7
[papiret mangler] Piastre 4
[papiret mangler] [x] 6

Arkivplacering

gmIV, nr. 108

Sidst opdateret 25.09.2018