24.11.1823

Afsender

Giuseppe Traversi

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Copia

= A di 24 Novembre 1823 =

Si è dato Credito nel Banco dei Depositi del Sacro Monte di Pietà di Roma all’ E[mminentissi]mo, e R[everentissi]mo Sigr. Carde. Ercole Consalvi di Scudi Ventimila = M[one]ta recò il Sigr. Gio: Giorgi, disse, che volendosi, da Persona, che non si nomina, erigere nella Basilica Vaticana, ottenuti già i debiti permessi, un Deposito alla S[acr]a: M[onument]e: di Pio VII:, l’E[mminentissi]mo, e R[everentissi]mo Sigr. Carde. sudo. depositò a tale effetto in questo nostro Banco de’ Depositi del Sacro Monte di Pietà la Somma di detti Scudi Romani z 20000 = per essere erogati sotto la direzione della lodata Em[inen]za sua in pagamento di tale lavoro commesso al Sigr. Cavaliere Alberto Thorveldson, ad effetto con ordine, o ordini, da sottoscriversi dalla suda. Em[inen]za Sua, e trarsi secondo i patti, e le scadenze convenute con il già detto Sigr. Cavaliere Thorveldson, a tenore del Foglio di suo pugno, e dal medesimo presentato a Sua Em[inen]za R[everentissi]ma in data del 21. Novembre 1823; al quale ∫ e non altrimenti ∫

Z 20000 =M[one]ta In Reg[xx] 63. M 3.

Il Comp[utis]ta
Giuseppe Traversi

Gio: Malvezzi Casre

Oversættelse af dokument

Kopi

= Dags dato 24. november 1823 =

Der er i Banco dei Depositi del Sacro Monte di Pietà di Roma givet en kredit på tyvetusind scudi = M[one]ta til den højærværdigste og velærværdigste hr. kardinal Ercole Consalvi, bevilget af hr. Gio: Giorgi, hvilket vil sige, at man – idet man, efter ønske af den person, der ikke skal nævnes ved navn, vil lade opføre [et monument] i Vatikan Basilikaen, og de behørige tilladelser allerede er opnået – [har modtaget] et depositum til det hellige minde af Pio VII: [.] den højærværdige, og nævnte velærværdigste hr. kardinal deponerede til dette formål i denne vores Banco de’ Depositi del Sacro Monte di Pietà den nævnte sum af z 20000 romerske scudi = som skal udbetales under ledelse af hans højlovede eminence som betaling for dette arbejde kommissioneret hos hr. ridder Alberto Thorveldson, til effektuering ved ordre eller ordrer, som er at underskrive af hans nævnte eminence, og udbetales, ifølge betingelserne, og de med den allerede nævnte hr. ridder Thorveldson aftalte terminer, i henhold til nærværende skrivelse, og den samme præsenteret for hans velærværdigste eminence d. 21. november 1823; til denne ∫ og hverken mere eller mindre ∫

Z 20000 =M[one]ta I henhold til regelsæt 63. M 3.


Bogholder
Giuseppe Traversi

Gio: Malvezzi Kasserer

Arkivplacering

gmII, nr. 23

Sidst opdateret 10.05.2011