9.11.1843

Afsender

Frederick Hammer

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af kvitteringen.

Resumé

Kommentarerne til denne kvittering er under udarbejdelse.

Dokument

Regning

Til Den Høiwelborne Hr. Conferentsraad
Thorwaldsen

For at sammentage en Ganymed samt forfærdiget en Sokkel sleben og Polert Rbd: 15.
Betalt
hvorfor Ærbødigst Qvitteres

Kjøbenhavn den 9de. Novbr: 1843

F: Hammer

Arkivplacering

gmI, nr. 77

Sidst opdateret 10.05.2011