4.1.1841

Afsender

H.C. Andersen

Modtager

H.C. Andersen

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

[...]
Mandag den 4 Jan: Meget daarligt Veir, ingen Hovedpine, men ildebefindende. Besøgt Thorvaldsens Atelier paa Pjazza Barbarini, hvor Galli, Th: Elev arbeider; jeg saae af ham en Magdaleine og nogle Buster; var først i et andet Atelier hos en Italiener der paa Pladsen. [...]

Generel kommentar

Uddraget er afskrevet efter H.C. Andersens Dagbøger, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Sidst opdateret 12.06.2017