22.-23.12.1840

Afsender

H.C. Andersen

Modtager

H.C. Andersen

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument


[...] Konen ligner da særdeles sin Fader, / det samme milde ansigt; vi talte meget længe sammen og [jeg] blev indviteret til i morgen Middag. [...]


[...]Middag hos Poulsen, saa Fruens Album hvori var herlige Ting af Ribenhausen og Thorvaldsen. [...]

Generel kommentar

Uddraget er afskrevet efter H.C. Andersens Dagbøger, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Personer

Sidst opdateret 12.06.2017