Efter 28.1.1826

Afsender

Ludvig Bødtcher

Afsendersted

Rom

Modtager

Ludvig Bødtcher

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår delvis af dokumentet, delvis af Hartmann, op. cit. Dog – som det fremgår, er optegnelsen skrevet i datid, dvs. efter den dag, der beskrives. Så den præcise datering er derfor sandsynligvis nogle dage efter 28.1.1826.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

[...]

Da Karnevalet tog sin Begyndelse den 28. Januar, ilede vi om Aftenen efter Thorvaldsens Indbydelse hjem i hans Hus og højtideligholdt paa det muntreste Kongens Fødselsdag i vor lille danske Kreds. Ogsaa Thorvaldsens Skaal som nylig udvalgt Præsident ved Akademiet San Lucca blev med Begejstring udbragt. Man kan ikke tænke sig en elskværdigere Vært end Thorvaldsen: hans Munterhed, Vittighed og Omhu for sine Gjæster er uforlignelig og maa efter faa Øjeblikke forjage al Tilbageholdenhed i den store Mands Nærværelse, og jo mere han seer, at man føler sig fri, des mere kommer hans eget mageløse Jeg frem.

[...]

Generel kommentar

Dette tekststykke beskriver fejringen af Frederik 6.s fødselsdag 28.1.1826 i Thorvaldsens lejlighed i Rom.


Teksten er et uddrag af Bødtchers håndskrevne hæfte: Dagbogsoptegnelser fra Rom 1825-26 m.m., der rummer notater og sange fra hele Bødtchers Rom-ophold 1824-35.
Teksten er skrevet af efter Hartmann, op. cit. Teksten er også trykt i Barfod, op. cit.

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 4480, 4°.

Andre referencer

Emneord

Personer

Sidst opdateret 16.02.2016