10.8.1820

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

København

Modtager

Christian Horneman

Modtagersted

København

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Thorvaldsens hilsen i Christian Hornemans stambog.

Dokument

Lev vel! og tænk paa


Kiøbenhavn d. 10 August
1820
Deres Ven
A Thorvaldsen

Oversættelse af dokument

Farewell! And think of


Copenhagen August 10th
1820
Your friend
A Thorvaldsen


[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Denne hilsen i miniaturemaleren Christian Hornemans stambog er skrevet dagen inden Thorvaldsen rejste tilbage til Rom, jf. Danmarksopholdet 1819-20. Hilsenen var således en afsked, og han skrev samme dag, muligvis ved samme anledning eller sammenkomst, en stort set identisk hilsen til en anden uidentificeret person.

Dokumentstatus

Færdigt egenhændigt dokument

Arkivplacering

Den Kongelige Kobberstiksamling, Statens Museum for Kunst, inv. nr. KKS13446, p. 80.

Emneord

Sidst opdateret 21.03.2018